Seniormøder.

Alle pensionister og efterlønnere, enlige som ægtepar, er velkomne til seniormøder.

En torsdag om måneden (i lige uger) indbydes til en hyggelig og opbyggelig eftermiddag fra kl. 14,30-16,00 i LMs missionshus, Nørregade 13, Skjern.

Datoer for de enkelte møder fremgår på forsiden af LMs mødekalender. Programmet kan også downloades nederst på denne side.

Vi samles først og fremmest om Guds Ord i forkyndelse og sang. Mødet begynder altid med kaffe og hjemmebagt brød. Her er der lejlighed til at få snakket sammen.

Der tilbydes kørsel til personer, der har behov for det. Kørsel aftales med Bent Larsen, tlf. 93 98 12 39 eller Bent Kjøller-Hansen, tlf. 20 23 50 27. Gerne dagen før mødet.

Plejehjemmet Klokkebjerg stiller bus til rådighed for deres beboere.

Møder, kaffe og evt. kørsel er gratis.

Ønskes yderligere oplysninger sker henvendelse til Bent Kjøller-Hansen, tlf. 20 23 50 27.

Bibel Og Kaffe