Vi er et åbent fællesskab med Jesus i centrum. Vi samles både i store og små fælleskaber om Guds ord gennem bibelstudie, forkyndelse, lovsang og sociale arrangementer.
Vi nyder gerne et stykke kage sammen med et godt brætspil som en god afslutning på aftenen.